Cookies

Persondata

Nedenstående politik beskriver hvordan Fired Earth/Lønborg & Christensen indsamler og behandler oplysninger om dig.

Politikken er gældende for både de personoplysninger som du afgiver til os direkte eller som vi indsamler via vores hjemmeside www.firedearth.dk. Fired Earth/Lønborg & Christensen er dataansvarlig for dine oplysninger og al henvendelse til Fired Earth.

1. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen

1.1. Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af Hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer.

1.1.1. Formålet er at optimere brugeroplevelsen og Hjemmesidens funktion. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre Hjemmesiden

1.2. Når du kommunikerer med os via Hjemmesiden eller e-mail, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse og telefonnr.

1.3. Når du køber varer hos os, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver og som er nødvendige for at overholde almindelige bogførings- og faktureringskrav.

2. Modtagere af personoplysninger

2.1. Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til en transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig, når dette er ønsket.

2.2. Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af Hjemmesiden samt til ordrebehandling, fakturering, bogføring og regnskab. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

2.3. Disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. og e-conomic (Visma Group) giver de fornødne garantier for at overførslen af oplysninger er sikret gennem databehandlernes certificering under Privacy Shield og/eller EU Model Clauses.

3. Dine rettigheder

3.1. Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

3.2. Indsigtsretten

3.2.1. Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

3.2.2. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til mail@firedearth.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

3.3. Retten til berigtigelse

3.3.1. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

3.4. Retten til sletning

3.4.1. I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

3.5. Retten til at klage

3.5.1. Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

4. Sletning af persondata

4.1. Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jfr. pkt. 1.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 3 år.

4.2. Oplysninger indsamlet i forbindelse med bestilling/køb af varer (regnskabsmateriale) opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

5. Sikkerhed

5.1. Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

5.2. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

6. Kontaktoplysninger

6.1. Fired Earth / Lønborg & Christensen er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via www.firedearth.dk

6.2. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt.3, kan du kontakte:

Fired Earth / Lønborg & Christensen
Kronprinsessegade 50A,
1306 København K

Tlf. +45 3393 9331
E-mail: mail@firedearth.dk

7. Ændringer i persondatapolitikken

7.1. Hvis vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, giver vi dig besked om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden.