Limestone

Vi har mange varianter af Limestone – eller på dansk ‘kalksten’. Se herunder for inspiration til køb af gulvflise.

 

Hvad er limestone?

Limestone – eller på dansk kalksten – er et eksempel på en sten opbygget af skaller fra dyr. De enkelte kalkskaller kan være så små, at de ikke kan ses med det blotte øje. Men i kalksten kan man også hyppigt finde store fossiler som f.eks. blæksprutter, søpindsvin og muslinger.

Limestone kan kendes ved, at den bruser med syre. Limestone er en bjergart, der består af mere end 75% carbonatmineraler, hovedsagelig calcit og aragonit. Andre mineraler som fx dolomit og siderit kan forekomme i mindre mængder sammen med fx flint, sand og ler. Kalksten udgør ca. 10% af alle sedimentære aflejringer og kendes fra indtil 2700 mio. år gamle bjergarter. 

Kalksten varierer meget i både tekstur og farve, afhængigt af skalindhold, kornstørrelse og type samt urenheder. De er oftest lyse, men selv et lavt indhold af jernforbindelser eller organisk materiale kan farve dem røde, blå eller næsten sorte.

 

Har du spørgsmål?
Få rådgivning af personalet i vores butik – vi står klar til at hjælpe dig.

Har du spørgsmål? - Ring til vores butik og få rådgivning - 33 93 93 31